محتوای دپارتمان امور مالی و بازرگانی

اولین همایش سراسری مدیران ۱۴۰۰

اولین همایش سراسری مدیران ۱۴۰۰ اولین همایش سراسری مدیران ۱۴۰۰ ویژه مدیران کارآفرین با سخنرانی دکتر مازیار میر با موضوع ایجاد و حفظ مشتریان با رویکرد برند ، دکتر علی خویه با موضوع تکنیک ها و مهارت های پیش بینی ...